El Camí cap a la Tenda Roja

En la cultura judeocristiana les dones que menstruaven tenien el costum de passar uns dies allunyades dels homes i de totes les activitats de la vida quotidiana en l’anomenada tenda roja… Lectura revista ______________ Veure vídeo ______________ PDF _____________